Jubilanti 2019


Slávnostné posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a oslava jubilantov 2019

Každoročne sa v obci koná oslava pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, pričom si zároveň pripomíname oslavu jubilantov v našej obci. Tak tomu bolo aj tento rok. Jednota dôchodcov si pripravila zaujímavý program pre zúčastnených, zaspievali a zatancovali členovia Folklórneho súboru Kolovrat spolu s ľudovou hudbou Kolovrat, ktorí pracujú pod SZUŠ ART PEGAS z Nitry. Obdarení boli jubilanti, ktorí sa dožili okrúhleho životného jubilea 65, 75 a 95 rokov a najstarší občan našej obce, ktorý sa dožíva v tomto roku 96 rokov. Z deviatich jubilantov sa dostavili a svoje dary si prevzali štyria jubilanti. Aj keď bola táto oslava dobre spropagovaná, zo strany občanov obce nebol dostatočný záujem i preto v budúcom roku nastanú isté zmeny, ktoré by mali pritiahnuť i mladšiu generáciu.