Oslava jubilantov 2021

Slávnostné posedenie
Mesiac Október je známy tým, že sa poďakujeme tým skôr narodeným za celoživotnú prácu, za hodnoty, ktoré svojou prácou vytvárali.
Minulý rok sa nám to nepodarilo, ale tento rok bola situácia priaznivá a 26.09.2021 sme sa našim seniorom a jubilantom obce poďakovali a popriali veľa šťastia, spokojnosti, od príbuzných pochopenie a veľa lásky.
Chvíle na slávnosti nám spestrili Emka Talapková, Nellka Kubíková, ktoré zarecitovali básne, program moderovala Petra Novotná, a z Nitry nám prišli zatancovať, zaspievať, zahrať, členky Folklórneho súboru Kolovrat a ich ľudová hudba. V programe sa ďalej objavili príspevky od členov Jednoty dôchodcov (p. Sedlák, p. Kulišek, p. Líška, p. Líšková)
Všetci sme sa zabavili, spoločne si zaspievali. Samozrejme, dodržiavali sme aj aktuálne epidemiologické opatrenia, dezinfikovali zvonka a podaktorí usúdili, že aj zvnútra treba.
Ďakujem všetkým zúčastneným za príjemné chvíle, ktorými sme si spestrili nedeľu.