Cintoríny

V obci sú dva cintoríny. Horný sa nachádza na hornom konci za železnicou. Pochováva sa na ňom asi od roku 1900. Je rozdelený na dve časti: dolnú – evanjelickú a hornú – katolícku. V 70. rokoch bol vybudovaný nový cintorín na dolnom konci dediny. Pochováva sa na ňom od roku 1975. Je tu postavený aj dom smútku.