Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností v súlade s ust. § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov utváram a určujem v obci Malé Zálužie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 30. septembra 2023 1 volebný okrsok: Okrsok číslo 1 volebná miestnosť sa nachádza v sále kultúrneho domu – Malé Zálužie 63, 951 24