Pomník padlých

Počas prvej svetovej vojny museli všetci bojaschopní muži odísť na front. Z tých čo odišli bojovať na front sa domov nevrátilo 27 mužov. Mená všetkých sú uvedené na pamätnej doske pomníka padlých, ktorý sa obyvatelia obce rozhodli nechať postaviť . Na tento účel sa urobila zbierka. Pomník bol vysvätený pánom dekanom Záthureckým 29. septembra 1935. V 50-tych rokoch bol pomník poškodený. V roku 1974 bola vymenená mramorová doska a na novú boli dopísané mená občanov obce, ktorí padli v druhej svetovej vojne.