POĎAKOVANIE

Obec Malé Zálužie ďakuje všetkým dobrým ľuďom za spoluprácu:

Šitie rúšok - Beáta Krčmáriková, Janka Juššíková
Umiestnenie dávkovača na dezinfekciu - Štefan Kubík
Bavlnené látky - Peter Novotný, Alena Bučeková
Dotácia 2000Eur - Nadácia TA3
Dovoz potravín do domu a liekov - Dobrovoľný hasičský zbor obce

ĎAKUJEME

Starostka, Obecné zastupiteľstvo