POĎAKOVANIE 2022

Ďakujeme pani Ivete Malákovej za zakúpenie závesov (nákup závesov, montáž) do Domu smútku v Malom Záluží.

Ďakujeme za spoluprácu pánovi Erichovi Tardíkovi pri organizovaní letného tábora. Pán Tardík uvaril deťom výborný guláš.

Ďakujeme poslankyni Kataríne Šoošovej za upečenie vianočného pečiva pre našich dôchodcov od 69 rokov,

Ďakujeme Jozef Alchusovi a Martinovi Karvayovi za uvarenie vianočnej kapustnice,

Ďakujeme Miroslavovi Fuskovi za darovanie kníh do obecnej knižnice,

Ďakujeme Michalovi Tomkovi za výsadbu okolia pomníka padlých.

POĎAKOVANIE 2021

Ďakujeme pani Adriane Kubíkovej, Ivanovi Matuškovi, Martinovi Šoošovi za demontáž, montáž stavebných preglejok na multifunkčnom ihrisku

POĎAKOVANIE 2020

Obec Malé Zálužie ďakuje všetkým dobrým ľuďom za spoluprácu:

Šitie rúšok - Beáta Krčmáriková, Janka Juššíková
Umiestnenie dávkovača na dezinfekciu - Štefan Kubík
Bavlnené látky - Peter Novotný, Alena Bučeková
Dotácia 2000Eur - Nadácia TA3
Dovoz potravín do domu a liekov - Dobrovoľný hasičský zbor obce

ĎAKUJEME

Starostka, Obecné zastupiteľstvo