ELENA ZMEKOVÁ, r. Hučková

......zomrela 06.03.2022.........

ANNA PLESNÍKOVÁ, r. Líšková

......zomrela 30.03.2023.........