ELENA INGELIOVÁ, r. Petríková

......zomrela 26.09.2022.........

ANNA SLÍŽIKOVÁ, r. Strihová

......zomrela 11.12.2022.........

JOZEF LETKO

......zomrel 15.12.2022.........