ANNA PROKSOVÁ

... V očiach slzy, v srdci žiaľ, to najdrahšie nám osud vzal ...

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme občanom a známym,
že dňa 02. septembra nás navždy opustila naša drahá občianka Anna Proksová vo veku 86 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 04. septembra 2019 o 15,00 hodine na dolnom cintoríne v Malom Záluží. Česť jej pamiatke