Základné informácie

Obec sa nachádza v severnej časti okresu Nitra. Dedinou prechádza cesta spájajúca Nitru a Piešťany. Leží na oboch brehoch riečky Radošinka, v jej strednej časti, v západnej časti sprašovej Nitrianskej pahorkatiny. Na severozápade nad Radošinou sa črtajú obrysy Považského Inovca, juhovýchodne je na dohľad pohorie Tríbeč so Zoborom. Pôda je úrodná a darí sa tu všetkým poľnohospodárskym plodinám. Rozšírený chov včiel a výroba kvalitného medu.

Geografia obce - Poloha, prostredie a klíma, počasie, podnebie
Geografia obce - Poľnohospodárstvo

Štatistiky

Rozloha 590 ha
Nadmorská výška 159 m.n.m
Počet obyvateľov 269
Počet žien 143
Počet mužov 126
Evanjelici 165
Katolíci 104

(Sčítanie obyvateľov, rok 2011)

Poloha