Poloha a Počasie

Charakteristika obce a chotára, poloha, prostredie a klíma

Malým Zálužím preteká potok Radošinka. Dedinou prechádza cesta, ktorá ju spája s Nitrou cez Nové Sady, Čab, Zbehy a Lužianky a s Piešťanmi cez Biskupovú, Malé Ripňany, Veľké Ripňany, Behynce a Radošinu.

Najstaršia časť obce je medzi cestou a potokom. Ďalšie časti- Hlavná cesta, talag, Čapáš, Za humnami boli postupne budované v 50. a 60. rokoch. Poľnými cestami sa môžeme dostať cez Pastuchov do Hlohovca, alebo na druhej strane do Hruboňova a Šurianok v susednej doline. V minulosti obcou pretekali tri potoky- Kanál, Radošinka a Stoličný potok. Kanál bol vykopaný v roku 1907, odvádzal vodu z výdatného prameňa Lužbetka( za dedinou po pravej strane cesty smerom na Piešťany), ktorý zamokroval značnú časť nížiny popri železničnej trati. Radošinka sa v období topenia snehu rozlievala po lúkach a spôsobovala značné škody. Podobné problémy boli aj so Stoličným potokom, preto v rokoch 1963- 1964 Vodnohospodárske stavby pristúpili k regulácii celého toku Radošinky. Brehy koryta boli spevnené betónovými dlaždicami a poliate trávou. Potok v dedine bol premostený jediným železobetónovým mostom namiesto troch drevených.

Obec leží v západnej časti sprašovej Nitrianskej pahorkatiny. Základom chotára sú mladotreťohorné usadeniny. Pôda je úrodná, darí sa vśetkým poľnohospodárskym plodinám, ktoré sú charakteristické pre toto geografické prostredie.
Zaužívané sú nasledovné chotárne názvy:
Háje: Vypalenický, Vysoký, Drinova dolina
Lúky: Tabalky, Dolné lúky, Horné lúky, Pažite, Krátke lúky, Mlynské lúky, Lúčky- Gemajnerove, Ihlica, Stoček
Role: Baverove( Sulanské), Zajačí vŕšok, Gemejnerove, Ulacké líští, Velký kút, Talág ( Za humny), Vinohrady, Drinova dolina, Starky, Káčerová, Za luhom- nad Záluží, nad medzu- Pod medzu, Bodorky staré a nové, Brehy, Dolina, Trenčanský háj, Karačka, Podbrežie, Nad pískovnicu

Podnebie a počasie

Chotár obce je otvorený vetreom všetkých smerov. Prevládajúci smer vetra je severný až severozápadný. Na jar a v lete sa vyskytujú vysušujúce južné a juhovýchodné vetry. Dážď prichádza spravidla po južných( dolných) vetroch, ročný priemer predstavuje približne 594 mm. Podnebie je teplé s horúcimi letami. Nezriedkavé sú niekoľkotýždňové júnové a júlové suchá, ale pre leto sú charakteristické búrky. Priemerná ročná teplota sa pohybuje okolo + 9° C. Najteplejším mesiacom je júl, najchladnejšie je v januári.