Dom smútku

Obec dlho nemala dom smútku. Na starom cintoríne bývala malá drevená márnica, do ktorej v čase cholery a moru prinášali mŕtvych, lebo nesmeli ostávať v domoch. Bola zároveň miestom aj pre cudzích, ktorí zomreli v obci. Slúžila tiež hrobárom na odkladanie pomocného náradia.
Občania, ktorí zomreli prirodzenou smrťou, ostávali až do pohrebu vystretí vo vlastnom dome. V roku 1971 obec zriadila pri potoku Radošinka nový cintorín. Vedenie obce sa rozhodlo postaviť na tomto cintoríne Dom smútku. Stavba sa budovala svojpomocne v rokoch 1973- 1975. Celková preinvestovaná suma 145. 773, - Kč nepredstavuje skutočnú hodnotu diela, lebo nezahŕňa brigádnickú činnosť. Na dome smútku chýbal kríž, ktorý v čase výstavby nebolo možné umiestniť z ideologických dôvodov. Od roku 2000 je už na svojom mieste. V roku 1991 bolo zakúpené chladiace zariadenie. Dom smútku je využívaný aj na spievanie, ktoré sa koná deň pred pohrebom na rozlúčku so zosnulým. Od roku 1990 tu bývajú raz do mesiaca služby Božie a iné príležitostné pobožnosti.