Zastupiteľstvo - volebné obdobie 2007 - 2010

 • Starostka Viera Predanocyová
 • Zástupca starostky Ing. Eva Zmeková
 • Hlavný kontrolór Viera Marečková
 • Poslanci
  • Jozef Alchus
  • Patrik Krajčovič
  • Marek Striha
  • Ing. Eva Zmeková
  • Ing. Jaroslav Líška
 • Komisia verejného poriadku
  • Patrik Krajčovič
  • Slavomír Majdan
  • Miroslav Masarovič
  • Ľuboš Proksa
  • Marek Striha