Zastupiteľstvo - volebné obdobie 2011 - 2014

 • Starostka Emília Strihová
 • Zástupca starostky Peter Novotný
 • Hlavný kontrolór Viera Marečková
 • Poslanci
  • Peter Novotný
  • Miroslav Fuska
  • Ľuboš Proksa
  • Viera Predanocyová
  • Anna Velikovová
 • Komisia verejného poriadku
  • Ľuboš Proksa
  • Miroslav Fuska
 • Komisia pre vzdelanie, kultúru a šport
  • Mgr. Anna Velikovová
  • Viera Predanocyová
  • Peter Novotný