Zastupiteľstvo - volebné obdobie 2018 - 2022

 • Starostka Veronika Kubíková
 • Zástupca starostky Anna Velikovová
 • Hlavný kontrolór Ing.Ladislav Fúska
 • Poslanci
  • Ivan Plačko
  • Patrik Krajčovič
  • Peter Novotný
  • Anna Velikovová
  • Denisa Černická