Zastupiteľstvo - volebné obdobie 2015 - 2018

 • Starostka Viera Predanocyová
 • Zástupca starostky Mahuliena Sochorová
 • Hlavný kontrolór Ing. Ladislav Fúska
 • Poslanci
  • Miroslav Fuska
  • Peter Novotný
  • Mahuliena Sochorová
  • Ján Tupý
  • Andrej Žitnay