Komunálne voľby v roku 2006

Odovzdaných platných lístkov na starostu: 169

Starosta obce

  1. Viera Predanocyová (81 hlasov 47,0%)
  2. Ján Mareček (70 hlasov 40,9%)
  3. Vlasta Križanová (18 hlasov 10,5%)

Poslanci obecného zastupiteľstva

  1. Marek Striha (141 hlasov 82,4%)
  2. Patrik Krajčovič (118 hlasov 69,0%)
  3. Viera Predanocyová (113 hlasov 66,0%)
  4. Ing. Eva Zmeková (113 hlasov 66,0 %)
  5. Alchus Jozef (85 hlasov 49,7%)
  6. Miroslav Masarovič (78 hlasov 45,6%)

Náhradníci

  1. Ing. Malák Peter (60 hlasov 35,0%)