Komunálne voľby v roku 1998

Zapísaných oprávnených: 223 voličov
Volieb sa zúčastnilo: 176 voličov
Odovzdaných platných lístkov na starostu: 165
Odovzdaných platných lístkov na poslancov: 174

Starosta obce

 1. Ing. Emil Fuska

Poslanci obecného zastupiteľstva

 1. Ing. Peter Malák (153 hlasov)
 2. Viliam Plesník (143 hlasov)
 3. Viliam Gašparík (142 hlasov)
 4. Ing. Jaromír Fuka (134 hlasov)
 5. Miloslav Kulišek (128 hlasov)
 6. Ivan Šooš (120 hlasov)
 7. Božena Vnuková (117 hlasov)
 8. Ing. Eva Zmeková (115 hlasov)
 9. Jozef Alchus (98 hlasov)

Náhradníci

 1. Ondrej Rešutík (60 hlasov)
 2. Slavomír Majdan (58 hlasov)