Zastupiteľstvo - volebné obdobie 1999 - 2002

 • Starosta Ing. Emil Fuska
 • Zástupca starostu Viliam Plesník
 • Hlavný kontrolór Ing. Michal Zedník
 • Poslanci
  • Ing. Jaromír Fuka
  • Miloslav Kulišek
  • Ing. Peter Malák
  • Ing. Eva Zmeková
  • Viliam Plesník
  • Viliam Gašparík
  • Božena Vnuková
  • Ivan Šooš
  • Jozef Alchus