Komunálne voľby v roku 1994

Zapísaných oprávnených: 221 voličov
Volieb sa zúčastnilo: 158 voličov
Odovzdaných platných lístkov na starostu: 148
Odovzdaných platných lístkov na poslancov: 153

Starosta obce

  1. Ing. Emil Fuska

Poslanci obecného zastupiteľstva

  1. Viliam Plesník (139 hlasov)
  2. Ing. Peter Malák (125 hlasov)
  3. Božena Vnuková (122 hlasov)
  4. Ján Slížik (120 hlasov)
  5. Ivan Šooš (114 hlasov)
  6. Miloslav Kulišek (111 hlasov)
  7. Ing. Jaromír Fuka (110 hlasov)
  8. Miroslav Sedlák (107 hlasov)
  9. Ján Mareček(101 hlasov)