Komunálne voľby v roku 2014

Počet oprávnených osôb zapísaných v zozname voličov: 243
Počet zúčastnených voličov: 174 čo je 72%
Počet platných hlasovacích lístkov - poslanci: 169
Počet platných hlasovacích lístkov - starosta: 174

Starosta obce

 1. Viera Predanocyová, 59 r., knihovníčka, ASV (91 hlasov)
 2. Zdeno Motolík, 60 r., obvodný montér, SMER SD (69 hlasov)
 3. Alchus Štefan, 47 r., dôchodca, nezávislý kandidát (14 hlasov)

Poslanci obecného zastupiteľstva

 1. Peter Novotný, 35 r., SZČO, nezávislý kandidát (123 hlasov)
 2. Ján Tupý, 59 r., riadiaci pracovník, nezávislý kandidát (112 hlasov)
 3. Miroslav Fuska, 45 r., geodet, SMER SD (110 hlasov)
 4. Mgr. Mahuliena Sochorová, 25 r., politologička, ASV (100 hlasov)
 5. Andrej Žitnay, 49 r., rybársky technik, nezávislý kandidát (100 hlasov)

Náhradníci

 1. Mgr. Ivan Plačko, 35 r., manažér, nezávislý kandidát (82 hlasov)
 2. Bc.Barbora Majdanová, 22 r., pôrodná asistentka, nezávislý kandidát (65 hlasov)
 3. Ľuboš Proksa, 49 r., výsluhový dôchodca, nezávislý kandidát (56 hlasov)