Komunálne voľby v roku 2010

Počet oprávnených osôb zapísaných v zozname voličov: 237
Počet zúčastnených voličov: 192 čo je 81%

Starosta obce

  1. Emília Strihová, 56r., supervízor ICC, nezávislý kandidát (76 hlasov)
  2. Anna Velikovová, 41 r., učiteľka, nezávislý kandidát (57 hlasov)
  3. Jaroslav Líška, Ing., 57 r. projektový koordinátor, nezávislý kandidát (43 hlasov)
  4. Eva Zmeková, Ing., 45 r., agronómka, nezávislý kandidát (15 hlasov)

Poslanci obecného zastupiteľstva

  1. Peter Novotný, 31 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát (146 hlasov)
  2. Miroslav Fuska, 41 r., geodet, nezávislý kandidát (120 hlasov)
  3. Ľuboš Proksa, 44 r., výsluhový dôchodca, nezávislý kandidát (116 hlasov)
  4. Viera Predanocyová, 55 r., starosta obce, nezávislý kandidát (112 hlasov)
  5. Anna Velikovová, Mrg., 41 r., učiteľka, nezávislý kandidát (112 hlasov)

Náhradníci

  1. Dušan Zmeko, 48 r., robotník, nezávislý kandidát (65 hlasov)