Obecný úrad

Zloženie

Starostka: Veronika Kubíková
Zástupca starostky: Anna Velikovová
Hlavný kontrolór: Ing. Ladislav Fúska
Administratívna pracovníčka: Margita Tabačeková

Kontakt

Starostka obce - Veronika Kubíková, Malé Zálužie 63, Nové Sady, 951 24 Telefón: 037 78 940 61 Web: www.malezaluzie.sk E-mail: oumalezaluzie@gmail.com

Uradné hodiny

Veronika Kubíková

Pondelok  08.00 - 14.00

Utorok 08.00 - 14.00
Streda 08.00 - 14.00
Štvrtok 08.00 - 14.00
Piatok 08.00 - 14.00


Margita Tabačeková
- Nepárny týždeň

Utorok 07.30 - 12.00 13.00 - 15.00
Štvrtok 07.30 - 12.00 13.00 - 15.00
- Párny týždeň
Pondelok 07.30 - 12.00 13.00 - 15.00
Streda 07.30 - 12.00 13.00 - 15.00
Piatok 07.30 - 12.00