Oznamy a novinky

Slávnostné posedenie pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším"

05. 11. 2019 18:09 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Polícia upozorňuje!!!

26. 10. 2018 16:00 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

    

Počas jesenných a zimných mesiacov, ale najmä počas zníženej viditeľnosti, či už z dôvodu dažďa,hmly alebo skorého stmievania, častejšie dochádza k dopravným nehodám s nemotorovými účastníkmi cestnej premávky. Na zlepšenie viditeľnosti, ale hlavne bezpečnosti nemotorových účastníkov cestnej premávky sa používajú reflexné prvky (reflexné pásky, samolepky, gumičky...) a reflexný bezpečnostný odev (vesta, bunda, pláštenka), ktoré môžu nemotorovému účastníkovi cestnej premávky zachrániť život.
    V zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke musí mať chodec alebo cyklista idúci po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti na sebe umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obec chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto povinnosti sa vzťahuje aj na jazdu v obci.
    Použitie reflexného oblečenia alebo reflexného prvku najmä v obci aj nad rámec zákona môže uľahčiť vodičom rozpoznávanie situácie počas zníženej viditeľnosti, nepriaznivého počasia alebo tmy. Treba si uvedomiť, že bezpečnosť cestnej premávky sa týka nás všetkých a vidieť a byť videný v cestnej premávke za tmy i za svetla je dôležité.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre upozorňuje občanov na nebezpečenstvo krádeží na cintorínoch a krádeží vlámaním do motorových vozidiel zaparkovaných na parkoviskách pred cintorínmi v období pred a počas dňa Sviatku všetkých svätých a dňa Pamiatky zosnulých. Odporúčame občanom:
- po zaparkovaní motorového vozidla skontrolovať jeho uzamknutie,
- nenechávať vo vozidle na viditeľnom mieste položené cenné veci a doklady,
- pri návšteve cintorína venovať zvýšenú pozornosť svojim osobným veciam,
- ak sa stanete obeťou zlodejov, okamžite kontaktujte políciu na známe telefónne číslo 158.

Údržba odvodňovacieho kanála

15. 10. 2019 15:36 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Vážení občania,

oznamujem Vám, že na začiatku našej obce od
Nových Sadov vykonávajú plánovanú údržbu odvodňovacieho kanála, ktorej
účelom je predovšetkým zabezpečenie jeho správnej funkčnosti a
prevádzkyschopnosti. Údržba kanála bude realizovaná s najneskorším
termínom ukončenia prác do 31.12.2019.

Ak niekto potrebujete hlinu, tak z tejto údržby jej bude kvantum. Radi Vám ju naložia a môžete si ju zobrať kam potrebujete.

V zmysle tejto údržby Vás poprosím o trpezlivosť, nakoľko nákladné auto bude zvážať hlinu i na dolný koniec.

Veľmi pekne ďakujem za pochopenie, starostka