Oznamy a novinky

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Záluží

09. 07. 2019 13:27 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Verejné zhromaždenie obyvateľov obce Malé Zálužie

09. 07. 2019 13:26 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Vysielanie cez anténu

09. 07. 2019 13:24 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
Upozornenie. Obyvatelia, ktorí sledujú televízne vysielanie cez anténu, prelaďte si prosím svoje televízne prijímače. Zmenia frekvencie voľného vysielania nastane v najbližších hodinách. Prelaďovanie frekvencii môže trvať aj niekoľko hodín, preto ak vám vypadne vysielanie cez anténu, stačí si preladiť televízne prijímače a programy sa vám naladia naspäť. Ladenie je možné spustiť automaticky, alebo manuálne. Po preladení na nové frekvencie, môžete naďalej sledovať vysielanie cez anténu bezplatne. Viac informácií spolu s návodom na preladenie nájdete na webovej stránke www.cezantenu.sk alebo sa informujte na infolinke 0800 611 211. Opakujem kontakt:  www.cezantenu.sk alebo infolinka 0800 611 211. Za dočasný výpadok
vysielania sa vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.