Oznamy a novinky

Stretnutie s Mudr. Zdarilekovovu

03. 09. 2019 08:21 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Slovenský výrobca - Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

23. 07. 2019 12:02 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Vážení občania,

dostali sme nasledovnú informáciu. Na internete je webová stránka www.slovenskyvyrobca.sk, na ktorej je možné bezplatne dať vedieť o Vašej úrode ktorú nedokážete využiť vo vlastných domácnostiach. Touto formou môžete túto úrodu ponúknuť na predaj. Táto možnosť pre občanov je bezplatná celoročne.

www.slovenskyvyrobca.sk/kategoria/prebytky-obcanov-miest-a-obci-slovenska

Ocenenie obci

31. 07. 2019 09:34 - Vyhlásené v miestnom rozhlase