Oznamy a novinky

Evanjelická cirkev Nové Sady

18. 11. 2019 14:42 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
Evanjelický farský úrad oznamuje svojim členom, že Služby Božie spojené s prisluhovaním Večere Pánovej budú 01.12.2019 o 11,00hod. Ďakujem

Voľby do Národnej rady 2020

18. 11. 2019 14:02
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e m
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a 
u r č u j e m
1. deň ich konania na sobotu 29. februára 2020,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 29. novembra 2019,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okrskových volebných komisií a okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok do 8. januára 2020 a lehotu na ich prvé zasadanie do 22. januára 2020.
Andrej Danko v. r.

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:
oumalezaluzie@gmail.com

Zmena ordinačných hodín Mudr. Zdarilekovej

05. 11. 2019 11:02 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Mudr. Zdarileková oznamuje, že v ambulancii sa bude ordinovať v
utorok do 16,00hod. a nie do 17,00hod.
Ďalej Mudr. Zdarileková oznamuje, že má už naskladnené vakcíny proti chrípke.
Ďakujem