Oznamy a novinky

Návrhy VZN č. 02/2020 a č. 03/2020

12. 11. 2020 11:59 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
Vážení občania,
na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva (termín oznámime) sa budeme venovať aj prijatiu Všeobecne záväzných nariadení:
Návrh VZN č. 02/2020 - o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom na území Obce Malé Zálužie
Návrh VZN č. 03/2020 - o ustanovení činností, ktoré sú na území obce Malé Zálužie zakázané, alebo obmedzené.
Obidva návrhy nájdete v sekcii dokumenty 2020:
Link:
https://www.malezaluzie.sk/samosprava/dokumenty

"Život náš každodenný" - bulletin občianskeho združenia "Labuť"

11. 11. 2020 14:01 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Vážení občania,
dovoľte mi Vám predstaviť nový bulletin v podaní Občianskeho združenia "LABUŤ" pod názvom "Život náš každodenný" - Obrázky zo života obce Malé Zálužie.
Samotný bulletin nájdete v sekcii Občianske združenie Labuť, kde nájdete i ďalšie písomnosti o obci.
Link:


Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja z dotácie na kultúru vo výške 500€

Kontajner na záhradný mäkký a tvrdý odpad

04. 11. 2020 15:47 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
Kontajnery na mäkký (tráva, lístie) a tvrdý odpad (konáre....) budú umiestnené na obvyklých miestach (horný koniec - za obchodom, dolný koniec pri lipách) v dňoch od 06.11. do 08.11.2020. Poprosím, odpad vhadzujte do kontajnerov efektívne. Ďakujem