Oznamy a novinky

PD Devio

26. 04. 2024 09:48 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady oznamuje chovateľom včiel, že v dňoch od 27.04.2024 do 02.05.2024 v čase od 20:00 hod. do 06:00 hod. bude vykonaný postrek Repky olejnej účinnými látkami LAMBDA-CYHALOTRIN a ACETAMIPRID v katastrálnych územiach Čab, Sila, Nové Sady, Malé Zálužie, Kapince, Šurianky, Suľany a Výčapky. Prosíme chovateľov včiel aby si zabezpečili svoje včelstvá.

Za pochopenie ďakujeme.

Voľby do Európskeho parlamentu

12. 02. 2024 13:48 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10. 2. 2024, rozhodnutím č. 12/2024 Z. z., vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na sobotu 8. júna 2024.

Stiahni tu:

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

oumalezaluzie@gmail.com

Hlasovacie preukazy sa vydávajú od 24.04.2024 do 07.06.2024

Volebný okrsok a volebná miestnosť

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebnej miestnosti pre Malé Zálužie 

Termín: 08. júna 2024 od 7,00 do 22,00hod.

Volebný okrsok č. 1 

Volebná miestnosť: sála kultúrneho domu

Kvapka krvi 2024

08. 04. 2024 09:44 - Vyhlásené v miestnom rozhlase