Oznamy a novinky

Zomrel Dušan Zmeko

21. 02. 2021 11:26 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

.....keď slnko zapadne a jas očí vyhasne......
Vážení priatelia,
opäť ďalšia smutná udalosť z radov našich občanov.
S ľútosťou Vám oznamujem, že nás vo veku 89 rokov navždy opustil pán Dušan Zmeko. Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať 25.02.2021 o 14,00hod. na dolnom cintoríne v Malom Záluží.
Česť jeho pamiatke

Zomrel Ján Sako

20. 02. 2021 16:09 - Vyhlásené v miestnom rozhlase


......už privítal osud opäť čas.........

Vážení občania,
dnes vo veku 88 rokov zomrel náš občan pán Ján Sako. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 24.02.2021 o 14hod. na dolnom cintoríne v Malom Záluží. Obecný úrad vyjadruje rodine úprimnú sústrasť.
Česť jeho pamiatke.

Zomrel Emil Fuska

17. 02. 2021 11:28 - Vyhlásené v miestnom rozhlase