ANNA PROKSOVÁ rod. VAVÁKOVÁ

...Odchádzam za svetlom, kdesi v diaľke splyniem s ním...

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme všetkým občanom, príbuzným, že dňa 21. septembra 2020 nás navždy opustila Anna Proksová rod. Vaváková. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 25.09.2020 o 15,00hod. na dolnom cintoríne v Malom Záluží. Česť jej pamiatke