ANNA MESÁROŠOVÁ

......Zhasli oči, ktoré nám boli tak drahé.........

So zármutkom a ľútosťou v srdci si Vám dovoľujem oznámiť, že dňa 29.01.2020 navždy odišla vo veku 81 rokov Anna Mesárošová. Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 01.02.2020 o 14,00hod. na dolnom cintoríne v Malom Záluží. Česť jej pamiatke